top of page

DAX YTDESINFEKTION PLUS

YTDESINFEKTION PLUS

Ytdesinfektion

Kiilto Pro Ytdesinfektion Plus består av ca 45 vol% isopropylalkohol samt tensid (smutslösande) och är avsedd för desinfektion av släta ytor, t.ex. undersökningsbritsar, bänkar och bord. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och höljeförsedda virus som t.ex. Corona, Hepatit b & C samt HIV. Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår på den behandlade ytan.

Mikrobiologisk information: EN13727 (baktericidal effekt) 30 sek EN13697 (baktericidal/jästicid effekt) 60 sek EN13624 (jästicidal effekt) 30 sek EN16615 (baktericidal/jästicidal effekt) 1 min EN14476 (Vacciniavirus/höljeförsedda virus) 30 sek, (Adenovirus 5 min) EN14348 (mycobactericidal effekt) 60 sek

Desinfektionsmedel BPR-reg. nr. 5654-1-3. Verksamma ämnen och biocidprodukt är godkända enligt biocidförordningen (Förordning (EU) nr 528/2012).

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Specialfunktioner

Består av ipa och har 45 volymprocent alkoholstyrka Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår efter sig på den behandlade ytan Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas God upplösande effekt på t.ex. spill av blod

bottom of page