VANLIGA FRÅGOR/FAQ

Vad kostar en tatuering?

Det är en svår fråga. Vad kostar en bil? ;)

Från och med augusti 2018 kommer jag ha följande priser:

 

Heldagssittning: 5000kr (från 10-16:00 inklusive lunch och fikapauser)

Halvdagssittning: 3000kr (från 10-12:30 eller från 13:30-16:00).

 

Följande avgör vad som behövs för just dina önskemål:

* Hur stor tatueringen är

* Vilken typ av motiv det är, om det är mycket detaljer tar det längre tid (ännu längre tid om det är något som måste vara exakt som en bild, t ex vid porträtt).

* Om motivet är i gråskala eller färg

* Placering (vissa ställen, speciellt där huden är väldigt flexibel som vid mage och revben kan det ta lite längre tid)

* Hudtyper, ett motiv som tar 2h på en person kan ta 4h på en annan.

 

Om du vill veta estimerad tid för ditt önskade motiv, fyll i bokningsformuläret som finns under "booking" i menyn.. (Du förbinder dig inte till något förrän du godkänt ett datum för tatuering)

 

Hur kan jag betala?

Med kort eller swish. Kontant går bra men helst med jämna pengar då vi inte tillhandahåller växel.

 

Kan jag få delbetala/betalning med faktura?

Nope

 

Gör du porträtt?

Jag har gjort många hundporträtt, och väldigt få porträtt av människor. Jag tatuerar det, men föredrar motiv som ger mig lite mer utrymme att vara kreativ. :)

 

Har ni piercing?

Ja! Äntligen hos Black Raven. Hösten 2020 kommer vi börja samarbeta med en piercare och kan därmed erbjuda det. Läs mer under "piercing" i menyn. 

 

Tatuerar du personer under 18 år?

Nej. Inga undantag.

 

Om jag gör en stor tatuering, betalar jag vid sista sittningen eller efter varje sittning?

Efter varje sittning.

 

 

 

FAQ

 

 

What does a tattoo cost?

 

It's a hard question. What does a car cost? ;)

From August 2018, I will have the following prices:

 

 All-day session: 5000 SEK (from approx. 9am-17pm including lunch and snack breaks)

Half-day session: 3000 SEK (from 9am-12:30pm or from 13:30pm to 16:30pm).

 

The following determines what is needed for your particular tattoo:

* How big the tattoo is

* What kind of motive it is, if it's very detailed, it takes longer (even longer if something has to be exactly like an image, for example, in portraits).

* If the subject is in grayscale or color

* Placement (some places, especially where the skin is very flexible like the stomach and ribs, it may take a little longer)

* Skin types, a tattoo that takes 2h on one person can take 4h on another.

 

If you want to know the estimated time for your desired tattoo, fill out the booking form found under "booking" in the menu. (You will not commit to the tattoo until you approve a date for the booking)

How can I pay?

With credit card or Swish. Cash is ok as well but preferably with an even sum.

 

Can I pay via invoice payment?

Nope   

 

Do you tattoo portraits?

I have made many dog ​​portraits, and very few portraits of people. I tattoo it, but prefer motives that give me more creative freedom 

 

Do you do piercings?

Yes! Finally at Black Raven. In the fall of 2020 we will start collaborating with a piercing artist and can thus offer it. Read more under "piercing" in the menu.

 

Do you tattoo people under 18 years?

No. No exceptions.   

 

If I do a big tattoo, do I pay at the last session or after each session?

After each session.

Fick du inte svar på din fråga? Ställ din fråga nedan så återkommer vi så snart vi kan.

---

Did you not get an answer for your question? Ask your question below and we will return to you as soon as possible.

  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram

Black Raven Gallery Öppettider/

Opening hours: 

Öppet efter tidsbokning

Open after appointment 

Järnvägsallén 6

92232 Vindeln

 

150 m till Vindelns resecentrum

 

Parkering framför entré 

©2019 by Black Raven