top of page

RAW - RUST EU

Reach Compliant Muted orange with a fair brown undertone

RAW - RUST EU

PRODUKTNAMN: RUST EU
TILLVERKARE: Raw Premium Ink Supply
15810 Gale Ave., Suite 322
Hacienda Heights, CA 91745
Telephone : (1) 626-708-3767
Website : www.rawpigments.co
REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: Avsedd för yrkesmässig användning som tatueringsbläck
REF/LOT: BEU11014
SKYDDSANVISNINGAR: Allergier kan utvecklas hos vissa personer. Produkten bör testas på ett mindre område före full applicering, för att fastställa om allergisk reaktion uppstår. Förvaras på avstånd från direkt solljus. Förvaras i rumstemperatur. Ska inte användas på kvinnor som kan vara gravida. Ska inte förtäras. Inget får tillsättas till produkten. Kan innehålla nickel, kan innehålla krom.
Undvik kontakt med ögonen. Förvaras i originalbehållaren. Förvaras väl tillsluten när den inte används. Produkten bör kasseras inom 12 månader från öppnande
INKÖPSDATUM: 02082023
INNEHÅLL: Pigment, Water, Glycerin, Ethyl Alcohol, Polyethylene Glycol. CI#77891 CI #12760 CI#77266
BESTÅNDSDELAR:

Mediumred1.png
bottom of page