top of page

Radiant Evolved 30ml Barcelona Red

THIS TATTOO INK HAS BEEN PRODUCED IN COMPLIANCE WITH REACH.

Radiant Evolved 30ml Barcelona Red

PRODUKTNAMN: Radiant Evolved 30ml Barcelona Red
TILLVERKARE: Address: Radiant Colors Europe, Unit 3 Dewar Court, Runcorn, Cheshire, WA7 1PT
E-mail: hello@radiantcolors.eu
REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: Blandning för användning i tatueringar. Endast avsedd för yrkesmässig användning.
REF/LOT: BG LOT.01
SKYDDSANVISNINGAR: Allergier kan utvecklas hos vissa personer. Produkten bör testas på ett mindre område före full applicering, för att fastställa om allergisk reaktion uppstår. Förvaras på avstånd från direkt solljus. Förvaras i rumstemperatur. Ska inte användas på kvinnor som kan vara gravida. Ska inte förtäras. Inget får tillsättas till produkten. Kan innehålla nickel <0,00005%, kan innehålla krom <0,0006%
Undvik kontakt med ögonen. Förvaras i orginalbehållaren. Förvaras väl tillsluten när den inte används. Produkten bör kasseras inom 12 månader från öppnande
INKÖPSDATUM: 13042023
BESTÅNDSDELAR:

Mediumred1.png
bottom of page