top of page

Kuro Sumi Ink Fir green

REACH-KOMPATIBEL grön

Kuro Sumi Ink Fir green

PRODUKTNAMN:
TILLVERKARE:
REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:
REF/LOT:
SKYDDSÅTGÄRDER: Allergier kan utvecklas hos vissa personer. Produkten bör testas på ett mindre område före full applicering, för att fastställa om allergisk reaktion uppstår. Förvaras på avstånd från direkt solljus. Förvaras i rumstemperatur. Ska inte användas på kvinnor som kan vara gravida. Ska inte förtäras. Inget får tillsättas till produkten. Kan innehålla nickel <0,00005%, kan innehålla krom <0,0006%
Ska inte förtäras. Undvik kontakt med ögonen. Förvaras i originalbehållaren. Förvaras väl tillsluten när den inte används. Inget får tillsättas till materialet. Produkten bör kasseras inom 12 månader från öppnande

Mediumred1.png
bottom of page