top of page

Eternal Ink - Gray Wash Set

THIS TATTOO INK HAS BEEN PRODUCED IN COMPLIANCE WITH REACH.

Eternal Ink - Gray Wash Set

PRODUKTNAMN: Eternal Gray Wash Set (EU)
TILLVERKARE: Eternal Ink, LLC.7987 Lochlin DriveBrighton, MI 48116 USATelefon:1-248-667-4060
REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: Konst och tatuering. Endast avsedd för yrkesmässig användning.
REF/LOT: K102821(Light gray wash) , K070821(medium gray wash), K050621(dark gray wash), K093021(darker gray wash), K102821(darkest gray wash)

SKYDDSÅTGÄRDER: Allergier kan utvecklas hos vissa personer. Produkten bör testas på ett mindre område före full applicering, för att fastställa om allergisk reaktion uppstår. Förvaras på avstånd från direkt solljus. Förvaras i rumstemperatur. Ska inte användas på kvinnor som kan vara gravida. Ska inte förtäras. Inget får tillsättas till produkten. Kan innehålla nickel <0,00005%, kan innehålla krom <0,0006%
Ska inte förtäras. Undvik kontakt med ögonen. Förvaras i originalbehållaren. Förvaras väl tillsluten när den inte används. Inget får tillsättas till materialet. Produkten bör kasseras inom 12 månader från öppnande
BESTÅNDSDELAR:

Mediumred1.png
bottom of page